Bestuur en vrijwiligers

Jennifer Nijman en Cedric Belfor, de ouders van Dior, zijn de initiatiefnemers van de stichting. Het bestuur bestaat uit Jennifer Nijman-Belfor (voorzitter) Regien van Ommeren (penningmeester). Rosita Visker (secretaris). Naast ons bestuur werken wij samen met professionele vrijwilligers die helpen het doel van Stichting Diornyschya Belfor te bereiken.

Beloningen voor bestuursleden  
Wij vinden het belangrijk om een zo groot mogelijk percentage van de ontvangen donaties uit te geven aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. 
Om deze reden zijn bestuursleden niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuur inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max € 0,19 per km.) mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Kosten welke gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In geval van een treinreis wordt enkel een tweede klas treinkaartje vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd. In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten afzeggen of vroegtijdig moeten beëindigen voor taken die ten gunste zijn van Stichting Diornyschya Belfor, mag er een declaratie worden ingediend. De tijden en kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden eerst door het merendeel van het bestuur goed gekeurd worden, alvorens deze wordt toegekend. Het uurtarief wat in rekening mag worden gebracht bedraagt: € 60,00. 
 
Beloning vrijwilligers 
Stichting Diornyschya Belfor heeft een groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de tijd die zij in de stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.