Aanmelden voor Zwemles

Stichting Diornyschya Belfor zal in de nabije toekomst zwemlessen mogelijk maken voor kinderen van ouders met een beneden modaal inkomen. Op dit moment zijn wij bezig met het aanvragen van subsidies en het ontvangen van donaties. Zodra wij voldoende gelden ontvangen hebben zullen wij starten met het subsidiëren van zwemlessen in Almere. Het is nu al mogelijk om uw kind  (minimale leeftijd 6 jaar) aan te melden via het aanmeldformulier op onze website.

Komt mijn kind in aanmerking?

Leeft u van een bijstandsuitkering, zit u in de schuldsanering of hebt u een inkomen dat onder het sociaal minimum ligt? Dan is het mogelijk dat uw kind in aanmerking komt voor gesubsidieerde zwemlessen. Om te kunnen bepalen of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt, vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen. Na de aanmelding ontvangt u bericht van ons waarin wij aangeven of u aan de voorwaarden voldoet en of wij uw kind op onze wachtlijst plaatsen.

Gegevens ouder


Gegevens kindInkomstensituatie ouders/verzorgers** (verplicht)